เลือกหน้า
รู้ไหมว่า มีพรบ.ดีอย่างไร (ภาค1)

รู้ไหมว่า มีพรบ.ดีอย่างไร (ภาค1)

พรบ.คืออะไร

ความหมายพรบ. ย่อมาจาก “พระราชบัญญติความคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ” คุ้มครองความเสียหายต่อร่างกาย และชีวิต ของผู้ประสบภัย กฏนี้บังคับรถทุกประเภท ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ต้องมี (ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ สำนักพระราชวัง รถของกระทรวง ฯลฯ)

ใครคือผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง? คือผู้ประสบภัยที่ได้รับอันตรายจากรถที่ใช้วิ่งบนท้องถนน หรือมีสิ่งของที่บรรทุก/ติดตั้งอยู่ในรถนั้นหล่นออกจากตัวรถ ไม่ว่าจะเป็น คนเดินถนน ผู้ที่อยู่ในรถคู่กรณี ผู้โดยสารที่อยู่ในรถ คนขับรถที่เป็นฝ่ายผิด สิ่งที่ผู้ประสบภัยจะได้รับคือ การชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองแบบ

การชดใช้ค่าเสียหายแบบที่ 1
ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยบริษัทประกันภัย/บริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัย
– จ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ (คุ้มครองความเสียหายต่อร่างกาย)
– และถ้าเสียชีวิต จะมีค่าชดใช้เบื้องต้นให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย (คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต)
การจ่ายค่าเสียหายนี้ จะจ่ายทันทีไม่ต้องรอว่าใครขับรถแล้วเป็นฝ่ายผิด ซึ่งกรณีนี้ จะชดใช้ผู้ขับที่เป็นฝ่ายผิดด้วยนะคะ รวมทั้งชดใช้กรณีที่คนเดินถนนถูกรถชนแล้วรถคันนั้นหนีไปแล้ว ก็ยังได้รับความคุ้มครองส่วนนี้อยู่เช่นกันค่ะ

โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอจากผู้ประสบภัย

ดังนั้น การมีพรบ. ทำให้ทุกๆคนที่ใช้รถ ไม่ว่าจะขับ โดยสาร รวมทั้งผู้ที่เดินบนท้องถนน จะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์ อย่างน้อยมีค่ารักษาพยาบาล ค่าทำแผล หรือการเอ็กซ์เรย์ถ้าเกิดกรณีผู้ประสบภัยแขนหรือขาหัก ค่าชดใช้ความเสียหายเบื้องต้นนี้ช่วยได้ทันทีกับทุกๆคน ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหน ก็อุ่นใจเพราะมีพรบ.คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง