เลือกหน้า

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนแจ้งเคลม ประกันเดินทาง

จดข้อมูลสำคัญทันทีเมื่อพบปัญหา

ประกันการเดินทางส่วนใหญ่ ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยเคลมหลังจากกลับถึงไทยแล้วภายใน 30 วันครับ ซึ่งตรงนี้เองหลายๆ คนก็ยังสงสัยว่าทำยังไงให้การเคลมประกันการเดินทางเป็นไปอย่างรวดเร็ว ง่าย และทันใจคุณ

เตรียมตัวอย่างไรในการเคลมประกันการเดินทาง

  1. เก็บใบเสร็จรับเงินตัวจริงค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปทุกอย่างให้เรียบร้อย
  2. เตรียมเอกสารที่ใช้เคลมประกันการเดินทางให้พร้อม
  3. ติดต่อบริษัทประกันเพื่อแจ้งเคลมตามช่องทางที่บอกไว้ได้เลย
  4. ส่งเอกสารทุกอย่างให้บริษัทประกันภายใน 30 วันหลังวันสิ้นสุดความคุ้มครอง คือหลังวันเดินทางกลับนั่นเอง
  5. บริษัทประกันจะดำเนินการคืนเงินที่เคลมไปภายใน 15 วันทำการ หลังจากตกลงกันได้เรียบร้อย และได้รับเอกสารครบครับ

แจ้งเคลมประกันการเดินทาง

หมายเลข Hotline ของบริษัทประกันภัย