เลือกหน้า

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนแจ้งเคลมรถยนต์

และประกันภัยอื่นๆ

รวมเบอร์ติดต่อสินไหมทดแทนประกันภัย

หากเกิดเหตุรถชน เช็ค+จดข้อมูลดังนี้

         

รายละเอียดกรมธรรม์

❑  เบอร์กรมธรรม์
❑  ชื่อ-นามสกุล ของเรา
❑  ทะเบียนรถยนต์ของเรา

รายละเอียดการเกิดเหตุ

❑  ลักษณะการเกิดเหตุ
❑  สถานที่เกิดเหตุ
❑  เกิดเหตุเมื่อไหร่
❑  มีคนบาดเจ็บไหม
❑  มีคู่กรณีไหม

ถ้ามี”คู่กรณี”ขอรายละเอียดดังนี้

❑  ชื่อ-นามสกุล
❑  ทะเบียนรถ
❑  เบอร์โทรติดต่อ

หมายเลข แจ้งเคลม “ประกันรถยนต์” บริษัทประกันภัย

แจ้งเคลมได้ที่เบอร์โทร

ประกันภัยทั่วไป (ไม่ใช่รถยนต์)

เช็ครายชื่อรพ.คู่สัญญา สอบถามข้อมูลการเคลม เช็คที่นี่

หมายเลข ติดต่อ “ประกันหมวดอื่นๆ” ของบริษัทประกันภัย

สินไหมทดแทนทั่วไป ติดต่อที่เบอร์โทร