เลือกหน้า

ขั้นตอนการเคลม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ใหญ่ๆ คือกรณีใช้บัตรประกันอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลตามสัญญา และกรณีสำรองจ่าย

กรณีใช้บัตรประกันอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลตามสัญญา

ยื่นบัตรประกันสุขภาพ พร้อมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาพยาบาลครับ

  • ถ้าเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ได้เข้าข่ายข้อยกเว้น สถานพยาบาลจะรักษาทันทีตามสิทธิที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • ถ้าเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) คือต้องนอนพักฟื้น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะช่วยประสานงานมาที่บริษัทประกันภัย เพื่อให้บริการ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมงเลยครับ

ซึ่งการเคลมประกันอุบัติเหตุแบบนี้จะไม่ต้องสำรองจ่าย ถ้าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอยู่ในวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ครับ แต่ถ้าเกินมาก็ต้องจ่ายเพิ่มเอง

ดูโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ด้านล่าง

กรณีสำรองจ่ายแล้วเคลมประกันอุบัติเหตุทีหลัง

การเคลมประกันอุบัติเหตุแบบนี้จะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบตามประกันอุบัติเหตุที่เลือกทำไว้ครับ คือ

  • กรณีทำประกันภัยส่วนตัว

ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันภัย เราต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเอาเอกสารการจ่ายเงิน ใบรับรองแพทย์ต่างๆ มายื่นกับทางบริษัทประกันภัยเพื่อเคลมประกันอุบัติเหตุได้เลยครับ โดยจะมาด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์ก็ได้นะครับ

พอยื่นเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทประกันจะดำเนินการคืนเงินค่าสินไหมให้เรา โดยอาจจะออกเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชีตามที่เราเลือกครับ

 

  • กรณีทำประกันอุบัติเหตุผ่านหน่วยงานหรือที่เรียกว่าประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

เหมือนกันกับแบบประกันอุบัติเหตุส่วนตัวครับ คือถ้ารักษาในโณงพยาบาลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกัน เราต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วมาเบิกค่าสินไหมทดแทนคืนทีหลัง แต่จะต่างกับแบบประกันภัยส่วนตัวตรงที่ แบบนี้จะยื่นเอกสารผ่านหน่วยงานของเราให้เค้าดำเนินการต่อให้ครับ

บริษัทประกันก็จะจ่ายคืนเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีเหมือนกันเลยครับ