เลือกหน้า

เคล็ดลับประกันรถยนต์

รู้ไหมว่า มีพรบ.ดีอย่างไร (ภาค1)

พรบ.คืออะไร ความหมายพรบ. ย่อมาจาก “พระราชบัญญติความคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ” คุ้มครองความเสียหายต่อร่างกาย และชีวิต ของผู้ประสบภัย กฏนี้บังคับรถทุกประเภท ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ต้องมี (ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ สำนักพระราชวัง รถของกระทรวง...
เมื่อรถเข้าอู่เพราะอุบัติเหตุ เราได้ค่าเสียประโยชน์ด้วยนะ

เมื่อรถเข้าอู่เพราะอุบัติเหตุ เราได้รับค่าเสียประโยชน์ด้วยนะ

          “ประกันภัยรถยนต์” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่มีรถควรต้องมีไว้ เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุและรถเสียหายเราก็จะต้องเอารถเข้าซ่อม ค่าซ่อมรถที่เกิดจากความเสียหาย บริษัทประกันภัยจะช่วยจัดการให้เราแล้ว (เมื่อคุณซื้อประกันชั้น 1/2+/3+)...
รู้ไหมว่า มีพรบ.ดีอย่างไร (ภาค1)

รู้ไหมว่า มีพรบ.ดีอย่างไร (ภาค1)

พรบ.คืออะไร ความหมายพรบ. ย่อมาจาก “พระราชบัญญติความคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ” คุ้มครองความเสียหายต่อร่างกาย และชีวิต ของผู้ประสบภัย กฏนี้บังคับรถทุกประเภท ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ต้องมี (ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ สำนักพระราชวัง รถของกระทรวง ฯลฯ)...

เมื่อรถเข้าอู่เพราะอุบัติเหตุ เราได้รับค่าเสียประโยชน์ด้วยนะ

เมื่อรถเข้าอู่เพราะอุบัติเหตุ เราได้รับค่าเสียประโยชน์ด้วยนะ

          “ประกันภัยรถยนต์” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่มีรถควรต้องมีไว้ เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุและรถเสียหายเราก็จะต้องเอารถเข้าซ่อม ค่าซ่อมรถที่เกิดจากความเสียหาย บริษัทประกันภัยจะช่วยจัดการให้เราแล้ว (เมื่อคุณซื้อประกันชั้น 1/2+/3+) แต่สิ่งที่ตามมาคือ...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม