เลือกหน้า

ประกันรถยนต์ที่ดีที่สุด

N

มีค่าเดินทางระหว่างซ่อม

N

ซ่อมศูนย์หรืออู่คุณภาพได้

N

คุ้มครองสูงทั้งรถและคุณ

รับความคุ้มครองเลย

เริ่มต้น 12,000 บาท

รับความคุ้มครองเลย

เริ่มต้น 6,500 บาท

รับความคุ้มครองเลย

เริ่มต้น 5,900 บาท

ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับ

คุ้มค่าเมื่อทำประกันภัย

อุบัติเหตุรถชน

รถชนสิ่งอื่น ๆ

รถหาย

รถไฟไหม้

ภัยธรรมชาติ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

เปรียบเทียบ

ประกันภัยรถยนต์ประเภทต่าง ๆ

* สอบถามเรื่องความคุ้มครองเพิ่มเติม โทร.02-268-1240 LINE:@sbbroker

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม