เลือกหน้า

ประกันรถยนต์ที่ดีที่สุด ชั้น 1

N

มีค่าเดินทางระหว่างซ่อมให้ด้วย

N

ซ่อมศูนย์หรืออู่คุณภาพได้

N

คุ้มครองสูงสุดทั้งรถและคุณ

รับความคุ้มครองเลย

เริ่มต้น 12,000 บาท

เหมาะสมกับใครบ้าง

รู้ทันทีว่าแบบไหนใช่กับคุณ

คนที่มีรถยนต์ใหม่
อายุรถ 1-5 ปี

คุ้มครองทุกส่วน ไร้กังวล

คนที่ต้องการ
ซ่อมศูนย์

รับบริการอย่างดีที่สุด
จากศูนย์ชั้นนำ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
บนท้องถนน

อุ่นใจตลอด 24 ชม.

วิธีที่คุณจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยเพิ่ม

ระบุผู้ขับขี่ รับส่วนลด 5-20%

 

คุณสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน ส่วนลดจะแตกต่างตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ รถที่ใช้งานต้องเป็นรถส่วนบุคคลเท่านั้น (รถยนต์นั่ง/รถยนต์โดยสาร/รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล)

ส่วนลดเบี้ย
อายุ             ส่วนลด
18 – 24 ปี     =  5%
25 – 35 ปี     =  10%
36 – 50 ปี     =  15%
เกิน 50 ปี      =  20%

ระบุค่าเสียหายส่วนแรก รับส่วนลดเริ่มต้น 5,000 บาท

ถ้าคุณขับรถดี ไม่มีเคลมเข้าอู่เพื่อซ่อมรถยนต์ คุณสามารถระบุค่าเสียหายส่วนแรก (ส่วนที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ตามจำนวนเงินที่ระบุ) และบริษัทประกันภัยจะลดเบี้ยประกันภัยให้คุณได้ถึง 5,000 บาท

ระบุ ค่าเสียหายส่วนแรก – ความคุ้มครองความเสียหายต่อ รถยนต์คันที่เอาประกันภัย
กรณีผู้เอาประกันระบุความรับผิดส่วนแรก 5,000 บาท บริษัทประกันภัยจะลดเบี้ยให้ 5,000 บาท
ส่วนเกิน 5,000 บาทแรก บริษัทประกันภัยจะลดเบี้ยให้ 10% ของจำนวนเงินความเสียหายส่วนแรก

กรณีผู้เอาประกันระบุความรับผิดส่วนแรก 6,000 บาท บริษัทประกันภัยจะลดเบี้ยให้ 5,100 บาท
(10% x ค่าเสียหายส่วนแรกที่เกินจาก 5,000 บาทแรก คือ 1,000 บาท = ลดเบี้ยประกันภัย 100 บาท)  

มีกล้องติดรถยนต์ รับส่วนลด 5-10%

คุณมีกล้องติดรถยนต์ใช่ไหม? ถ้ามี คุณจะได้รับส่วนลดเพิ่ม 5-10% จากเบี้ยประกันภัยสุทธิ ตามประกาศของคปภ. มีกล้องแล้วอุ่นใจ เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบฝ่ายถูกฝ่ายผิดให้กับเจ้าหน้าที่ประกันภัยได้พิจารณา

คุ้มครองอะไรบ้าง

* ความคุ้มครอง รวมถึงภัยเพิ่มและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยที่คุณเลือกซื้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม